< 2024

logo quintessenz - orgelfestival an der wöckherl-orgel in der wiener franziskanerkirche

Das war das Festival
Quintessenz  2023

 

[ 1 ] 

Freitag,

23. Juni, 19:30

Musica rara per trombone e organo

Franz Windhager ( Posaune )

Erzsébet Windhager-Geréd ( an Wöckherl- & Rieger-Orgel)

 

[ 2 ] 

Freitag,

28. Juli, 19:30

ORGANic WOODWINDs

Georg Gratzer ( Saxophone )

Johannes Ebenbauer ( an Wöckherl- & Rieger-Orgel )

 

 

[ 3 ] 

Freitag,

1. September, 19:30

Renaissance and baroque reminiscences

Paweł Gusnar ( Saxophone )

Bartosz Jakubczak ( an Wöckherl- & Rieger-Orgel )

 

 

[ 4 ] 

Freitag,

29. September, 19:30

Improvisations à quatre

Bertl Mütter ( Posaune )

Susanne Ebenbauer ( Vocal )

Jeremy Joseph &

Johannes Ebenbauer

( an Wöckherl- & Rieger-Orgel )

 

 

[ 5 ] 

Freitag,

27. Oktober, 19:30

Musica per cantare

Elisabeth Wimmer ( Sopran )

Lukas Frank ( an der Wöckherl-Orgel )

 

> Programmfolder 2023 (PDF)

 

 

 

 

Festival QUINTESSENZ 
… die vergangenen Jahre:

 

 

logo quintessenz - orgelfestival an der wöckherl-orgel in der wiener franziskanerkirche
logo quintessenz - orgelfestival an der wöckherl-orgel in der wiener franziskanerkirche